Saol nua in Ollscoil Ghaelach

Fáilte go saol na hOllscoile! Anois ar deireadh a thuigfidh sibh na daoine a deir gurb iad laethanta na hóige na laethanta is taitneamhaí a bhíonn ag an duine. I ndiaidh buaireamh agus crá croí blianta na ndéaga anois tá sé in am spraoi.

Ní bhíonn saol na hOllscoile bog i gcónaí. Bíonn gá le freastal ar léachtaí ó am go ham agus beidh oraibh déileáil leis na scrúduithe ar deireadh, ach tapaígí an deis níos mó ná sin a dhéanamh. Ní oideachas acadúil amháin a fhaightear san ollscoil. Ba chóir oiliúint ilghnéitheach a fháil ar an saol, aithne a chur ar cháirde saoil agus taithí a fháil ar déileáil le strus agus tuirse. Ina dteannta sin gan amhras caithfear ullmhúchán de shaghas éigin a dhéanamh don saol mór gránna atá ag fanúint go foighneach libh lasmuigh de bhallaí na hOllscoile. Ach ní gá bheith róbhuartha faoi sin go fóill agus sibh sa chéad bhliain.

Cé gur rugadh agus tógadh sa chathair seo mé, is í seo an chéad bhliain agamsa san ollscoil seo chomh maith. Tar éis dom ceithre bliana a chaitheamh in Ollscoil na Gaillimhe, táim ag filleadh ar Chorcaigh le cúrsa iarchéime a dhéanamh. Mar sin beadsa féin ag dul i dtaithí ar a bhfuil i ndán dom mar mhac léinn de chuid COC. Is dócha gurb é an rud is tábhachtaí do mhac léinn nua atá ag iarraidh aithne a chur ar shaol na hollscoile ná a bheith páirteach in imeachtaí a chuireann na mic léinn eile ar bun, agus ní chiallaíonn sé sin gur gá bheith in bhur gcónaí i dtithe tabhairne na cathrach ar feadh bliana ach gur chóir b’fhéidir aithne a chur ar chlubanna agus ar chumainn na hOllscoile.

Más spéis le duine páirt a ghlacadh sna h-imeachtaí sóisialta sin ná dearmad páirt lárnach na Gaeilge in ollscoileanna na tíre seo. Ní thuigtear go minic cé chomh láidir is atá teanga na Gaeilge i gCorcaigh. Mar mhic léinn san ollscoil seo beidh áiseanna iontacha agaibh le feabhas a chur ar bhur gcuid Gaolainne. Ní hamháin go mbíonn mórán daoine ag siúl timpeall ar an gcampas agus iad á labhairt ach chomh maith leis sin tá clár raidíó as Gaeilge ar RCC (Raidíó Campus Chorcaí) agus tá cumann láidir gaelach ann, An Chuallacht, (http://www.AnChuallacht.com). Ná dearmadaigí ach an oiread fáil amach faoi ranganna éagsúla a chuirtear ar bun dosna mic léinn. Bígí páirteach agus bainigí úsáid as an tseans seo agus na háiseanna saor in aisce, chomh fada is a táid ar fáil.

Ní gá ceapadh gur tháinig deireadh leis an nasc a bhí agaibh le teanga na Gaeilge nuair a chríochnaigh sibh ag scríobh páipéar a dó san Ardteist. Tá an oiread sin slite gur féidir libh leanúint ar aghaidh léi gur mhór an náire é gan a bheith páirteach i saol na Gaeilge ar shlí éigin. Mar sin go n-éirí libh agus tús á chur agaibh le ré nua daoibh fhéin. An rud is tábhachtaí ná taitneamh a bhaint as an saol, ar feadh tamaillín, ar a laghad!

Did you like this? Share it: