SLÁINTE?

Dónal Ó Catháin

Tá fadhb ollmhór sa tsochaí nua-aoiseach atá againn sa tír seo. Tá ólachán i measc déagóirí méadaithe go mór le blianta beaga anuas. Gan trácht a dhéanamh ar phiarbhrú, nó ar cé chomh héasca is atá sé dosna páistí seo teacht ar alcól, teastaíonn uaimse an cheist is lárnaí, i mo thuairimse féin, a phlé, is é sin le rá : cá bhfuil na tuismitheoirí agus an t-ólachán seo ar siúl?

Le déanaí agus mé sa siopa áitiúil istoíche chuala raic uafásach lasmuigh. Cad a bhí ann ach thart ar céad caoga déagóirí amuigh ar an tsráid. Is dócha go raibh cuid acu thart ar a sédéag nó a seachtdéag ach bhí páistí chomh hóg le dhá bhliain déag d’aois ann chomh maith.

Tá sé scannalach go mbeadh tuismitheoirí ag ligint páistí den aois sin amach ar a naoi a chlog, nó mar sin de, tráthnóna dé hAoine. Ní amháin go rabhadar ag tógáil raice agus ag troid, bhí an mhórchuid go hiomlán ar meisce agus ba léir nach raibh cuid acu lán-chinnte cad a bhí ag tárlú, bhí an oiread sin ólta acu.

I ndiaidh labhairt le duine acu a bhí beagáinín níos mó ar a chiall ná na daoine eile, thuigeas gur lá breithe a bhí ann. Cailín éigin in aois a sédéag, a cheap go raibh ólachán sa pháirc áitiúil oiriúnach mar chéiliúradh. (I ndáiríre, is deacair a rá cad atá níos measa – é seo nó “super sweet 16” den tsaghas atá ar MTV.)

Níl seans faoin spéir ann go bhféadfadh gach páiste bheith ar an “gcóisir” sin i ngan fhios dá dtuismitheoirí.  Nach mbíonn aon bhuairt ortha faoina gcuid páistí? Agus mé ag féachaint orthu tháinig na gardaí leis an slua a scaipeadh, agus cad a dhein na déagóirí?

ar ais i bhfolach sa pháirc agus is dócha gur leanadar leo ag ól agus ag cothú trioblóide. Is léir go raibh duine nó beirt le ciall éigin a chur fios ar a dtuismitheoirí chun iad a bhailiú nuair a bhí an raic ar siúl ach, faraoir, ní raibh sa ghrúpa sin ach mionlach beag.

Fiú muna mbeadh na déagóirí seo ag ól, ar chóir dóibh bheith amuigh ar thaobh na sráide chomh déanach is a bhíonn? Bhí an scéal seo i mbéal an phobail le déanaí, gan amhras, nuair a thárla eachtra tubaisteach, b’shin scéal an chailín óig nach raibh ach dhá bhlian déag d’aois, a maraíodh i mBaile Átha Cliath ag deireadh mí Lúnasa.

Cén chúis a bheadh ag cailín chomh hóg sin a bheith ag imeacht timpeall léi féin tar éis meán oíche? Cén saghas sochaí a ligfeadh dá leithéid tárlú? Is comhartha cuíosach soiléir é seo de shochaí atá ag titim as a céile. Páistí óga ag fáil bháis, toisc iad a bheith ag fánaíocht timpeall na cathrach istoíche. Is léir gur gá réiteach a fháil ar an bhfadhb seo agus caithfear tosnú leis na tuismitheoirí.

Caithfidh siad múineadh dá bpáistí nach bhfuil sé sábháilte bheith ag déanamh a leithéid agus chomh maith leis sin, caithfidh siad súil níos géire a choimeád orthu. Ní féidir luach a chur ar bheatha páiste.

Did you like this? Share it:
TAGS: ,